Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Z důvodu nového e-shopu prosíme o Vaši novou registraci

Projekt EU

 width=

Název projektu: Energetické úspory OBAL CENTRUM

 

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021594

 

Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“

 

Text: Realizací projektu dosáhneme dlouhodobých úspor energie potřebné pro vytápění objektu a to zateplením obvodového pláště, stropních a střešních konstrukcí, výměnou otvorových výplní, modernizací osvětlení a instalací tepelného čerpadla.

 

Období realizace: 10/2020 - 8/2022