Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Z důvodu nového e-shopu prosíme o Vaši novou registraci

Inspekce a zkoušky těsnosti IBC kontejnerů

Chcete ušetřit? Pak dodržujte platnou legislativu, pokud používáte jako obaly k balení nebezpečných látek IBC kontejnery, a prodlužte jejich životnost s minimálními náklady o 2,5 roku.

Dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR), která je  součástí Sbírky listin, musí být u všech IBC kontejnerů používaných k přepravě nebezpečných látek provedena v intervalech 2,5 let inspekční prohlídka a zkouška těsnosti (pozor, nezaměňujme pojmem tlaková zkouška). Tato povinnost se vztahuje na vlastníky IBC kontejnerů, kteří do nich plní nebezpečné látky, předávají je k přepravě a jakkoliv s nimi manipulují. Dohoda ADR je mezinárodním právním předpisem, obaly schválené k přepravě nebezpečných věcí nesou mezinárodní UN kód, proto jsou zkoušky a klasifikace těchto obalů uznávány ve všech členských státech Dohody ADR. Platnost tohoto UN kódu lze prodloužit – viz výše, ale dle pododdílu 4.1.1.15 Dohody ADR max. na celkovou dobu 5 let.

Akreditace

Instituce, provádějící zkoušky těsnosti a inspekce IBC kontejnerů, musí být akreditovaná mezinárodně uznávaným akreditačním orgánem – Národním akreditačním orgánem – Českým institutem pro akreditaci. V žádném případě není možné, aby takovou zkoušku nabízel svým klientům kterýkoliv prodejce či čistič IBC kontejnerů s tím, že ji provádí na svém zařízení. Nezávislost je možno dodržet výhradně na základě akreditace dle ČSN EN ISO/IAC 17020 Posouzení shody – všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci. Kritéria nezávislosti pro splnění uvedené podmínky jsou uvedeny v příloze A této normy.

Zajistíme vám inspekci a zkoušku těsnosti 

Naše společnost úzce spolupracuje s akreditovaným orgánem, který splňuje veškeré povinnosti plynoucí z Dohody ADR a na základě požadavku zákazníků zajišťuje u této instituce veškeré potřebné inspekce a zkoušky kontejnerů IBC, jakož i příslušnou dokumentaci. Máte-li zájem o zajištění pravidelné kontroly IBC, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

Upozornění

  1. Na trhu se objevují společnosti, které využívají jisté neznalosti majitelů IBC kontejnerů v dané legislativě a nabízejí jim za úplatu provedení tzv. tlakové zkoušky, která ovšem z hlediska Dohody ADR nemá žádný význam (často se zaměňuje s pojmem zkouška těsnosti) Životnost IBC kontejnerů pro látky spadající pod Dohodu ADR tlaková zkouška neprodlužuje, pouze řekne, že v danou chvíli je IBC kontejner těsný. Přitom Pokud majitelé používají IBC kontejnery s prošlou životností, či bez platné inspekční zkoušky, vystavují se přísným sankcím. 
  2. Dle pododdílu 6.5.6.7.3 Dohody ADR, týkající se provádění zkoušky těsnosti, je předepsaný zkušební tlak, při kterém se zkouška provádí, min. 20 kPa. Některé zkušebny tedy nemají zvolený vhodný postup provádění zkoušky těsnosti. Je nereálné, aby se tyto zkoušky prováděly bez mechanického zajištění IBC kontejneru, který by se již při tlaku 5 kPa nevratně poškodil. Dbejte proto na to, kdo, kde a jakým způsobem zkoušku provádí.