Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Z důvodu nového e-shopu prosíme o Vaši novou registraci

Dohoda ADR

Dohoda ADR

Dohoda ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route) ukládá podmínky přepravy nebezpečných nákladů. Za nebezpečné náklady se považují ty, jejichž hořlavost, žíravost nebo výbušnost může ohrožovat bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. Obaly schválené k přepravě nebezpečných věcí dle dohody ADR nesou mezinárodní UN kód, proto jsou zkoušky a klasifikace těchto obalů uznávány ve všech členských státech Dohody ADR. Platnost tohoto UN kódu lze prodloužit na celkovou dobu 5 let. 

Máte-li zájem seznámit se s e-book v .pdf  ADR blíže