Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Z důvodu nového e-shopu prosíme o Vaši novou registraci

Balení potravin

Balení potravin

Balení potravin je velmi náročný obor. Výrobci a dodavatelé obalů pro potraviny se pohybují v náročném prostředí, kdy na prvním místě je zájem ochrany zdraví obyvatel, s čímž přímo souvisí zkoušení nezávadnosti materiálů i výrobků určených ke styku s potravinami. Společnost OBAL CENTRUM  s.r.o. dodává obaly, jež splňují nejpřísnější kritéria platné legislativy EU pro styk s potravinami, mj. z hlediska migrace i obsahu těžkých kovů.

Prohlášení o shodě na materiály z plastu na potraviny
Ve všech fázích obchodování (kromě maloobchodního prodeje) musí pro materiály a předměty z plastů, meziprodukty jejich výroby a látky určené k výrobě těchto materiálů  a předmětů existovat písemné prohlášení, které je v souladu s článkem 16 nařízení ES č. 1935/2004. Toto  prohlášení vydává provozovatel firmy.

Konstrukce výrobků určených pro styk s potravinami
Výrobky určené pro styk s potravinami musí být s ohledem na jejich použití, konstruovány tak, aby umožňovaly řádné čistění, sterilizaci. Musí mít funkční a  mechanické vlastnosti odpovídající předpokládanému použití.

Výrobky pro opakované použití
Výrobky, které jsou určeny pro opakované použití, musí i při opakovaném použití vyhovovat hygienickým požadavkům stanoveným vyhláškou. Tyto výrobky nesmějí být ani  dočasně použity pro nepotravinářské zboží.

Výrobky, které nejsou určeny k opakovanému použití
Tyto výrobky při uvádění potravin do oběhu opětovně použít k původnímu ani jinému potravinářskému účelu.

Potisk výrobků
K barevnému potiskování a dekoraci výrobků určených pro styk s potravinami se smí použít jen barviv a pigmentů, které budou na výrobcích pevně zakotveny a budou vyhovovat  požadavkům čistoty,  musí být potištěny jen na plochách, které nepřicházejí do přímého styku s potravinami. Potisk nesmí pronikat.  Nesmějí se pro potisk používat sloučeniny antimonu, arzénu, kadmia, olova, rtuti a seleni.

Migrační limity
Velikost migrace jednotlivých složek z materiálů a výrobků z plastů nesmí překročit specifické migrační limity nebo jiná omezení uvedená v seznamu látek.

Co je to vlastně migrace?
Migrace je přenos složek či látek z plastových výrobků do potravin. Pro zajištění ochrany zdraví spotřebitelů byly ustanoveny 2 typy migračních limitů.

Pro plasty:
1) celková migrace – charakterizuje inertnost materiálu
2) specifická migrace – migrace specifické látky, která má toxikologický účinek na zdraví spotřebitele. 

platná hygienická nařízení pro jiné kontinenty
FDA – hygienická nařízení pro USA
Evropský lékopis a nařízení EU 10/2011
FCM - Japonské hygienické předpisy a čínské hygienické předpisy

Chcete vědět o balení potravin a vhodných obalech více? Neváhejte kontaktovat naše specialisty.